"Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik"

"Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik"

   6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 113 ila 122 nci maddelerine dayanılarak hazırlanan “Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik” Resmî Gazetede yayımlanarak 29/09/2017 tarihinde yürürlüğe girdi.

   Yönetmelik, ülkemizde bu alanda uygulamaya konulan ilk düzenleme olması ve kamu kurumları, üniversiteler, özel sektör ve çalışanlar başta olmak üzere geniş bir paydaş kitlesini ilgilendirmesi nedeniyle, etkin bir şekilde uygulanması, Sınai Mülkiyet Kanununun bu alanla ilgili düzenlemelerdeki amacına ulaşması açısından büyük önem arz ediyor. 

   Bu kapsamda, söz konusu Yönetmelikle ilgili uygulamaların görüşülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla 11 Ocak 2018 tarihinde (09:30 – 16:30 arasında)Türk Patent ve Marka Kurumu'nda bir çalıştay gerçekleştirilmesi planlandı. Çalıştaya her bir kurum, kuruluştan en fazla bir temsilci olacak şekilde katılımcı bilgilerinin (isim, iletişim ve kurum/kuruluş adı belirtilerek), 9 Ocak 2018 tarihine kadar aysun.budak@turkpatent.gov.tr adresine bildirilmesi gerekiyor.

   Ayrıca, aşağıdaki linkte yer alan form aracılığıyla, söz konusu Yönetmeliğin uygulamasıyla ilgili görüş ve önerilerinizi 9 Ocak 2018 tarihine kadar cbycalistay@turkpatent.gov.tr adresine iletebilirsiniz.

 

OLGUN MARKA PATENT ÖDEME YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ