Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Amblem Yönetmeliği

Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Amblem Yönetmeliği

   "Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Amblem Yönetmeliği" 29 aralık 2017 tarih ve 30285 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

   Coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adlarına ilişkin amblem kullanımına yönelik usul ve esasları düzenleyen yönetmeliğe göre, amblem, tescilli coğrafi işaretli ve geleneksel ürün adları tescil belgesinde belirtilen şartlara uygun olan ürünlerin üretimi veya pazarlamasında faaliyet gösterenler tarafından kullanılacak.

   Tescilli coğrafi işaretle birlikte amblemin kullanımı zorunlu olacak. Taraf olunan ikili veya çok taraflı anlaşmalar kapsamında Türkiye'de korunması öngörülen yabancı ülkelere ait coğrafi işaretler için ise amblem şartı aranmayacak.

   Tescilli geleneksel ürün adının amblemsiz kullanımı 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hükümlerine tabi sayılmayacak.

   Amblem, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak coğrafi işaretli veya geleneksel ürün adı ile birlikte ürün veya ambalaj üzerinde yer alacak. Ürünün kendisi veya ambalajı üzerinde kullanılamadığı durumlarda ise işletmede kolayca görülebilecek şekilde kullanılacak.

   Tescilli adın türüne göre Türk Patent ve Marka Kurumunun belirlediği amblemlerden uygun olanı kullanılacak ve amblem üzerinde değişiklik yapılamayacak.

   Amblem, coğrafi işaretli veya geleneksel ürün adını kullananlar tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu resmi internet sitesinden temin edilecek.

   Yönetmelik, 10 Ocak 2018'de yürürlüğe girecek.

OLGUN MARKA PATENT ÖDEME YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ