Marka ve Tasarım Yenileme İşlemlerine İlişkin (02.01.2018)

Marka ve Tasarım Yenileme İşlemlerine İlişkin (02.01.2018)

   10/01/2017 tarihli ve 29944 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 192 nci maddesi gereğince, 10 Ocak 2018 tarihinden itibaren marka ve tasarım yenileme işlemlerine ilişkin sürelerde “koruma süresinin sona erdiği ayın son günü” yerine “koruma süresinin sona erdiği tarih” dikkate alınacaktır. Mülga 554 ve 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan yenileme sürelerine ilişkin hükümlerin uygulanmasına son verilecektir.

    Bu kapsamda, marka ve tasarım yenileme işlemlerinde hak kaybına uğramamak için başvuru tarihlerine dikkat edilmesi gerekiyor.  

OLGUN MARKA PATENT ÖDEME YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ