HİZMETLERİMİZ

Danışmanlık

Danışmanlık, bir tür antrenörlüktür. Danışman sahaya girip gol atacak kişi değil, ideal takımı kuracak ve takımın hedeflere ulaşacak şekilde oynamasını sağlayacak kişidir. Bunu yaparken danışmanlık yaptığı konuda,

 

    - Gizli kalmış potansiyeli tespit ederek ortaya çıkarır,
    - Karar vericilerin zihinlerindeki hedeflerin somut, herkes tarafından anlaşılır hale gelmesine sağlar,
    - Bir takım olmanın nasıl bir şey olduğu konusunda çalışanlara ve karar vericilere yardımcı olur,
    - Karar vericilerin şirketi daha verimli olarak yönetebilmeleri için ihtiyaç duydukları destek konularını belirler ve gerekli destekleri almalarını sağlar,
    - Gelecek planlarının somut verilerden hareketle yapılmasını ve geleceğe yönelik adımların bu plan üzerinden atılmasını sağlar.

 

 

Danışmanlık Süreci Nasıl İşler?
Danışmanlık süreci her projede aynı sıra ile olmasa bile genel olarak aşağıda belirtilen akış içinde gerçekleşir;

 

Tanışma:
Firmanın danışmanı, danışmanın da firmayı tanıdığı dönemdir. Bu dönemde karşılıklı diyalog ile taraflar beklentilerini belirler ve netleştirmeye çalışırlar. Bu dönemde her iki taraf için önemli olan nokta gerçeğe bağlılıktır. Gerek firmanın, gerekse danışmanın yetenek ve yeterliliklerini karşı tarafa objektif kriterler dahilinde aktarmaları gereklidir. Bu dönemde oluşacak olağanüstü beklentiler projenin başarı şansını tehlikeye atabilir.

 

 

Kapsam belirleme:
Sürdürülen diyaloglar neticesinde, gerek firma tarafında gerekse danışman tarafında beklentiler netleştirilir ve projenin kapsamı belirlenir. Bu aşamada kapsamı geniş tutulmaması başarıya ulaşılabilmesi için en çok dikkat edilmesi gereken noktadır.

 

 

Anlaşma:
Danışmanın çalışma şekli, firmada bulunacağı süre, birlikte çalışacağı ekip, ücretlendirme gibi konular bu aşamada netleştirilerek anlaşma sağlanır. Bu konuların belirsiz kalması ve anlaşmalarda kapalı ifadelerle yer alması daha sonradan sorun yaşanmasına neden olabilir.

 

 

Sistem Analizi:
Eğitim ve Danışmanlık hizmetinin alınmasını takiben, kuruluşta bir ön inceleme yapılacak ve danışmanın kuruluşun tüm bölümlerini tanıması sağlanacaktır.
Sistem çalışmalarının başlangıcını oluşturacak Sistem Analizi çalışmasında, kuruluşun yönetim, organizasyon, karar ve iletişim mekanizmaları, verdiği hizmetler, çalışma düzeni, kaynak kullanımı, insan gücü, bilgi birikimi, iş süreçleri ve dokümantasyon gibi konularda danışman bir dizi analiz yapacaktır.
Yazıya dökülmemiş olsa da uygulanmakta olan ilkeler (toplantı düzenleri, yetki kullanımları, bilgi akışı v.b.) belirlenecektir.
Yönetim tarafından düşünce bazında üretilmiş, ancak uygulamaya geçirilmemiş ya da uygulanmasına daha sonra başlanacak hizmetlerin konumları ve var olan sistem üzerindeki olası etkileri belirlenecektir.
Görev, yetki ve sorumluluklar, iş tanımları ile birlikte gözden geçirilecek ve yeterlilikleri sorgulanacaktır.
Yönetim Bilgi Sistemi, performans ve etkinliği çerçevesinde incelenecektir.
Eksikliği tespit edilen Standartlar muayene ve deneyler tespit edilecektir.
Sistem analizi çalışmasının amacı, kuruluşun özgün yapısı içinde kendi kalite kültürünü oluşturabilmesi için gerekli bilgilerin danışmanlarca anlaşılması ve kalite sisteminin kuruluşun ihtiyaçları doğrultusunda ilk seferde ve hatasız kurulmasının sağlanmasıdır.

 

 

Proje hedeflerinin belirlenmesi ve çalışma planının yapılması:
Bir plan dahilinde çalışmak her zaman konuya taraf olanlar arasında farklı beklentiler yaratılmasını önler ve yanlış anlamaların önüne geçer. Bu nedenle danışmanınızın bu aşamada sizlerle birlikte çalışarak hedefleri daha spesifik hale getirmesi ve bir çalışma planı yapması yararlı olacaktır.

 

 

Planın yürürlüğe konması ve yürütülmesi:
Bu aşama, danışmanlık projesinin ana faaliyet alanıdır. Hazırlanan proje, danışmanınızın gösterdiği biçimde ve katkılarıyla, sizler tarafından hayata geçirilecektir. Zorlukların, direncin, çatışmaların yaşanacağı ve danışmanınız aktif olarak size destek vereceği bu aşamada karar vericiler olarak en büyük görevin sizlere düştüğünün farkında olarak hareket etmeniz büyük önem taşır.(Uygulamaların ayrıntıları menüdeki ilgili başlıklar altında belirtilmiştir.)

 

 

İlgili eğitimlerin verilmesi:
Proje ile ilgili temel ve ileri eğitimler, yapılan eğitim planı doğrultusunda belirlenip gerçekleştirilir.

 

 

Değerlendirme ve revizyonların yapılması:
Her projede başlangıçta ortaya konan iş planları, zaman içinde ve değişen koşullara bağlı olarak revizyon ihtiyacı duyar. Bu aşamada, danışmanınızla yakın çalışma içinde bulunarak, gerekli revizyonları beraber belirlemeniz ve uygulamaya koymanız gereklidir.

 

 

Uygulamaların sonuçlarının alınması ve kurumsallaştırılması:
Danışmanınız, sizler ve çalışanlarınız tarafından yürütülen uygulamaların sonuçları beklenen şekilde oluştuğunda artık bu uygulamaların belgelendirilmesi veya kurumsallaştırılması gereklidir. Bu aşamada yine danışmanızın yardımı ile gerekli başvuruların ve çalışmaların yapılması sağlanır.

 

 

 

marka tescil, patent tescil Copyright © Olgun Patent Marka | Tüm Hakkı Saklıdır.
Bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz..
konya reklam ajansı