HİZMETLERİMİZ

Hukuksal Koruma

Şirketimizin temelleri hukuk bürosundan güç almaktadır. 26 yıllık hukuk bürosunun gücü ile markalarınıza, patentlerinize, tasarımlarınıza gelebilecek en ufak ihtar,ihbar,tecavüz gibi durumların anında ve net bilgiler ile siz değerli müşterilerimize en doğru ve en güncel bilgileri sunacağımızı taahhüt ediyoruz. Bugün 26 yıllık deneyimimize dayanarak birçok işletmenin haksız ve hukuksuz yere üretiminin engellenmeye çalışıldığını gördük. Bu işletmelere doğru bilgiler verilerek kısa zamanda piyasada tekel olmalarını ve hızlı şekilde büyümelerini sağladık. Burada unutulmaması gereken en önemli husus, tescilin sınai haklar için sadece bir başlangıcı oluşturduğudur. Asıl işimiz tescilden sonra, markanıza, patentinize, tasarımlarınıza gelebilecek saldırıların hızlı bir şekilde durdurulmasıdır. Netice olarak tescil ve takip işlemlerinize talip olduğumuzu belirtiriz.

 

Marka tescili yapılan bir ürün veya hizmet, marka tescil sahibine özel ve yaptırımı olan haklar sağlar.. ve marka tescili sahibinin üçüncü şahıslar tarafından marka tescilinin izin alınmadan kullanımını durdurtma yetkisi vardır… Bu durdurtma yetkisi markanın veya ürün tescilinin yayınlandığı tarih itibariyle hüküm kazanır.. Marka tescilinde kazanılan hakların kapsamı ve sınırları 556 sayılı KHK’de açıkca belirtilmiştir.. Aşağıda gösterilen hallerde, marka tescili alan kişinin izninin alınmadan markasının veya marka tescilinin kullanılmasının durdurulmasını isteme hakkı vardır..

 

 

1- Kullandığı markanın veya marka tescilinin emtia listesine giren mal veya hizmetlerle alakalı olarak, tescilli ürün veya marka ile birebir benzer bir işaretin kullanılması
2- Marka tescili, Patent, Tasarım Tescili olan bir ürün ile birebir veyahut benzeyen ve bu tescilin kapsadığı materyallerin veya hizmetlerin birebiri veya benzeri bulunan ürünlerin halk üzerinde karışıtırılma, bağlantılı marka gözükme ihtimali olan herhangi bir logonun amblemin kullanılması
3- Logo veya amblemin kutu, poşet, ambalaj üstünde kullanılması, Marka ve ürün tescili bulunan belgenin başka bir firma yada şahıs tarafından bu şekilde kullanımı marka tescil hakkına tecavüz sayılıp, marka tescil belgesi sahibinin isteği doğrultusunda mahkeme yoluyla yasaklanabilir..
4- Tescilli logonun amblemin bulunduğu ürünlerin üçüncü şahıslar tarafından stoklanması, piyasaya sürülmesi marka tescil veya patent tescil hakkına tecavüzü doğurur..
5- Tescilli bulunan ürünün veyahut marka tescilinin ithal edilmesi, ihraç edilmesi de aynı şekilde izinsiz kullanıma girer.. bu nedenle yapılan ihracat veya ithalatın haberimiz yoktu.. iyi niyetli bu markanın ithalatını veya ihracatını yapıyoruz taklit sayılmaz şeklinde bir düşünce 556 sayılı KHK ‘ye göre geçerliliği ve hükmü yoktur.. Suç olarak anılmaktadır.. bu şekilde üretilen ürünlerin ihracına ithalatına veya fabrikadaki imalatına, satmak için yapılan stoklara marka tescil belgesi, patent belgesi, tasarım tescil belgesi sahibi tarafından el konulabilir… gümrükde ihrac yada ithal edilmek üzereyse aynı şekilde el konulabilir.. el konulmadan sonra tazminat talebinden sonra ilgili savcılık yoluyla Kamu Davası açılabilir..
6- Sahte markaların veya ürünlerin ticaret yoluyla kullanılan evraklarda, broşürlerde veya reklamlarda kullanılması…

 

 

MARKA TESCİLİNE 556 SAYILI KHK’YE GÖRE TECAVÜZ SAYILAN HALLER İLGİLİ KANUN MADDESİNDE TEK TEK AÇIKLANMIŞTIR.. BU HALLET SIRASIYLA AŞAĞIDA SIRALANMIŞTIR..

 

1- 556 Sayılı KHK’ye göre marka patent tescilinden doğan hakların ayrıntılarını açıklayan 9. Maddenin ihlal edilmesi
2- Marka tescil belgesi veya patent belgesi sahibinin iznini almadan, marka tescilini, tasarım tescilini birebirini veya çok yakın benzerini kullanarak markayı taklit etmek
3- Yukarıda bahsedilen taklit olarak kullanılan marka tescilinin, izinsiz olarak satıp, dağıtıp ticari amaçla depolamak
4- Marka tescili bulunan markanın veya patent belgesinin lisansını alıp, alınan bu lisans belgesini izinsiz olarak gemişletmek aynı şekilde izinsiz olarak lisans belgesini başkasına devretmek
5- Marka tescil belgesinin ihlalini görerek bu ihlale ortaklık yapmak bu ihlalleri teşvik ederek kolaylaştırmak fiilide suç unsurudur..
6- Tescilli markanın veya patent belgesinin taklidini kullanıp bu kullanımı yaparken ürünü nereden aldığını saklamak...

 

 

MARKA TESCİL KONUSUNDA TAKLİT YAPARAK VEYA BENZERİNİ KULLANARAK SUÇ İŞLEYENLERE VERİLECEK CEZALAR..

 

Farklı bir firma yada şahsın tescilli markasını,patentini veya tasarım tescilini taklit eden, çok yakın benzerini kullanan ( örn ; adidas abidas, ZARA 2ARA, NIKE MIKE ) bu sahte ürünleri satan, aynı şekilde tescil markanın sahtesini ithal veya ihraç eden, satmak veya kiralamak amacıyla stoklayıp elinde bulunduranlar hakkında marka tescil belgesi sahibi Türkiye Cumhuriyeti Savcılıklarına şikayette bulunarak suç duyurusunda bulunabilirler.. Bu suç duyurusu sonucunda Kolluk kuvvetleri yardımıyla sahte ürünlere el konulabilir. Yedi Emine kaldırtılabilir.. Ardından yine savcılık yoluyla Kamu Davası açılabilir.. Verilecek Cezaları şu şekilde sıralyabiliriz..

1- 2 yıldan 4 yıla kadar faile hapis cezası verilebilir..
2- 6bin liradan 1 trilyona kadar para cezası verilmektedir.
3- Faili işleyen işyerini 1 yıldan az olmamak kaydıyla kapatılması ve yapmış olduğu ticaretten men cezasıda uygulanmaktadır..  Konu ile ilgili çıkan kanun 1995 de yürürlüğe girmiştir. O tarihten bu yana Yetkili mahkemelerden çok sayıda toplattırma ve faaliyeti durdurma cezaları verilmektedir. aynı şekilde tanzim talepleri de şikayetçi ve tescilli marka sahibinin isteği doğrultusunda mahkeme heyeti tarafından tescilli marka sahibinin hesabına aktarılmıştır.. Kanun maddelerinin haricinde gerekli yasal düzenlemeler yapılarak farklı cezalar ve yaptırımlarda ortaya çıkmaktadır. bunları aşağıda genel başlıkları ile şu şekilde sıralayabiliriz.
A- Marka tescili, Patent tescili, Endüstriyel Tasarım Tescili, Faydamı Model Tescili, üçüncü şahısların taklit ederek üretenleri Türkiye Cumhuriyeti Savcılıklarına müracaat ederek kolluk kuvvetleri aracılığıyla hızla toplattırılır..
B- Taklit edilerek kullanılan bu sahte ürünlerin toplattırılmasında harcanan gelirlerin.. veya taklitçinin bu sahte ürünleri sattığı takdirde elde ettiği gelirleri de tahsil edilir.. Aynı şekilde ulusal yayın organlarında taklitçiyi beyan ederek masraflarınıda taklitçiden almak kaydıyla yayınlattırabilir..
C- Taklitçi firma veya yöneticileri 2 yıldan az olmamak kaydıyla 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.. 6 bin liradan az olmamak kaydıyla para cezası uygulanır..
D- Sahte ürünün kullanımında kullanılan teçhizatlara el konulabilir..
E- Marka Tescil belgesi sahibi maddi tazminatların yanı sıra manevi tazminat davaları da açabilir..
F- Sahte ürünler yurt dışına çıkmadan veya ilkeye giriş yapmadan gümrüklerde durdurulabilir. El konulabilir..
G- Sahte ürünler patent, marka tescil belgesi sahibi tarafından imha ettirilebileceği gibi, özel izinlerle belge sahibi mülkiyetinede geçirilebilir..
H- Sahte ürünlerle ilgili toplattırma durdurma, yedi emine kaldırma gibi kararlar artık birkaç gün içinde sonuçlanmaktadır..

marka tescil, patent tescil Copyright © Olgun Patent Marka | Tüm Hakkı Saklıdır.
Bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz..
konya reklam ajansı