Fikri Haklar

Fikri Haklar

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca sahibinin özelliğini taşıyan bilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar ve sinema eserleri olarak sayılan her çeşit fikir ve sanat ürünleri, eser olarak nitelendirilmektedir. Bir eserin sahibi, onu meydana getiren kişidir. Bir işlenmenin ve derlemenin sahibi, asıl eser sahibinin hakları saklı kalmak koşuluyla, onu işleyendir. 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eserler, eserin yaratıldığı andan başlayan doğal bir korumadan yararlanır. Eserin herhangi bir kuruma kayıt (tescil) ettirilmesine veya onaylattırılmasına gerek yoktur. Ancak eser üzerindeki hakların korunması ve özellikle hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması amacıyla bazı işlemlerin yapılması mümkündür. Bunun için de Kültür ve Turizm Bakanlığı bir kayıt sistemi uygulamaktadır.

Telif hakkı, eser sahiplerinin haklarını başkalarının izinsiz kullanımına karşı korur ve eser sahiplerine özel haklar tanır. Bu sayede eser sahipleri eserleri karşılığında para kazanabilirler. Telif hakkı, eser ve eser sahibini kanun karşısında belirleyici kılar. Bunlara ilave olarak, telif hakkı ile ilgili haklar, icracı sanatçılara (müzisyenler ve aktörler gibi), prodüktörlere ve yayım kuruluşlarına koruma sağlarlar. Telif hakları (dolayısı ile maddi getirileri), eser sahibinin ölümünden en az 50 yıl sonrasına kadar hatta bazı ülkelerde 90 yıl sonrasına kadar koruma sağlayacak şekilde uzatılır. Telif hakkı süresi sona erdiğinde, eser kamuya mal olur ve bu eserin kopyalanması serbest hale gelir. Ancak, eserin hakkı eser sahibine aittir. 

Başta fikir ve sanat eseri sahipleri olmak üzere pek çok kişi, çalışmalarının ya da fikirlerinin çalınacağından, izinsiz kullanılacağından endişe eder. Bu şekilde fikri hakkınıza ilişkin izinsiz bir kullanım ile karşılaşmanız durumunda fikri ve sınai haklar hukuku alanında uzman ekibimizle tarafınıza gerekli hukuki desteği sağlamaktan memnuniyet duyarız. 
 

OLGUN MARKA PATENT ÖDEME YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ