Marka Tescil

Marka Tescil

MARKA NEDİR?
Markanın tanımı 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununda “Marka, bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir.” şeklinde yapılmıştır. Yani marka, işletmeyi ya da ürün veya hizmeti temsil eden bir kimliktir. Mal veya hizmetleri tanıtan bir araçtır. Marka, işletmenin parmak izidir.

MARKA SAHİBİ KİMDİR? KİMLER MARKA BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR?
Marka sahibi, sıfırdan yaratarak kullandığı ve tanıttığı ya da devraldığı markanın sahibi olan gerçek ya da tüzel kişidir. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa göre marka korumasından yararlanabilmek için markanın Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil ettirilmesi şarttır. Marka koruması tescil yolu ile elde edilmektedir. Bu nedenle işbu kanuna göre marka sahipleri markalarını tescil ettirmiş gerçek ya da tüzel kişilerdir. Anılan kanunun 3. maddesi uyarınca markalar ile ilgili SMK’nun sağladığı korumadan kimlerin yararlanacağı sınırlı sayıda sayılmıştır. Bunlar;

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,
  • Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşim yeri olan veya sınai ya da ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler,
  • Paris Sözleşmesi veya 15/4/1994 tarihli Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dâhilinde başvuru hakkına sahip kişiler,
  • Karşılıklılık ilkesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere sınai mülkiyet hakkı koruması sağlayan devletlerin uyruğundaki kişilerdir.

En çok sorulan sorulardan birine cevap vermek gerekirse, marka başvurunuzu ister şahsınız adına, isterseniz şirketiniz adına yapabilirsiniz. Türk Patent ve Marka Kurumu açısından markanın tescil edilip edilmeyeceği noktasında başvurucunun gerçek kişi veya tüzel kişi olması arasında bir fark yoktur. Marka başvurusunun tek kişi adına yapılması zorunluluğu da bulunmamaktadır. Yani, aynı markanın birden çok gerçek kişi ve / veya tüzel kişi marka sahibi olabilir. 

MARKA TESCİLİNİN ÖNEMİ NEDİR?
Marka işletmenizi ve iş ürünlerinizi tanıtmaya yarayan en önemli araçtır. Marka, yalnızca tanıtım vasıtası olma özelliği ile değil, aynı zamanda sizin oluşturduğunuz markadan 3.kişilerin haksız kazanç sağlamasını önleme amacı güder. Tescilli bir marka, sahibine 3.kişilerin bu markayı izinsiz şekilde kullanmasını ve haksız kazanç elde etmesini önleme yetkisi verir. Marka tescilindeki amaç sadece başkalarının haksız kazanç sağlamasını önlemekten öte, aleyhinize haksız kazanç sağlıyor iddiası ile yaptırım uygulanmasının önüne geçmektir. Uygulamada çok sık karşılaştığımız bu durumda markasını tescil ettirmeyen kişilerin markalarının aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzerlerini 3.kişi daha erken davranıp tescil ettirmekte, hukuki ve / veya cezai yaptırımlar uygulamaktadır. Bu durumda, markasını tescil ettirmeyen kişi markasını değiştirmek zorunda kalmakta, markaya yaptığı yatırımlar boşa gitmekte, yani yaşadığı maddi ve manevi kayıplar büyük olmaktadır. Böyle nahoş bir durumla karşılaşmamak adına marka tesciline önem verilmesi gerekmekte olup markanızı bulur bulmaz marka başvurusunu yapmanızı tavsiye ederiz. Marka başvurusunda bir gün önce, hatta bir saat önce başvuranın öncelik hakkı olduğunu, bu nedenle marka başvurusu için hızlı davranmak gerektiğinin altını çiziyoruz. 

MARKANIN KORUMA SÜRESİ NEDİR?
Markalar, başvuru tarihinden itibaren 10 yıl boyunca korunmaktadır. Markanızı kullanmaya devam edecek iseniz, 10 yılın dolduğu tarihten 6 ay öncesinden başlayarak Türk Patent Kurumuna başvuru yapılıp, marka yenileme harcı yatırılarak marka yenileme işleminin yapılması gerekmektedir. Yenileme işlemi en geç 10 yılın geçmesinden 6 ay sonrasına kadar yapılabilmektedir. Örneğin; markanızın başvuru tarihi 01.01.2022 tarihi olsun. Markanızın koruma süresi 01.01.2032 tarihinde dolacaktır. Bu tarihten 6 ay önce yani 01.07.2031 tarihinden itibaren 01.01.2032 tarihine kadar marka yenileme işlemini yapabilirsiniz. Bu tarihi kaçırmış iseniz marka korumasının bittiği tarihten itibaren 6 ay daha, yani 01.07.2032 tarihine kadar cezalı marka yenileme harcı ödeyerek marka yenileme işlemini yapabilirsiniz. Bu sürenin de kaçırılması durumunda, marka yenileme işlemi yapılamayacak olup, markanız iptal edilecektir. Marka yenileme işlemi konusunda OLGUN MARKA PATENT olarak hizmet vermekteyiz.

MARKA SINIFLARI NEDİR? MARKAMI HANGİ SINIFLARDA TESCİL ETTİRMELİYİM?
Marka başvurusu yaparken sınıf seçimi çok önemlidir. Çünkü marka koruması kural olarak yalnızca tescil edildiği sınıf için geçerlidir. İstisnaları olmakla birlikte (örneğin tanınmış markalar) marka hangi sınıfta tescil edilmiş ise yalnızca o sınıfta hak iddia edilebilir. Uygulamada en çok karşılaştığımız mağduriyetlerden biri, markanın yanlış veya eksik sınıfta tescil edilmesi, markanın asıl tescil ettirilmek istenen sınıfta ise 3.kişinin başvuru yaparak markayı kendi adına tescil ettirmesi halidir. Bu gibi mağduriyetleri önlemek adına, marka başvurusu yapılmadan önce bir uzmandan yardım alınması, üzerinde dikkatlice düşünülerek başvuru yapılacak marka sınıflarının seçilmesini tavsiye ederiz. 
Toplamda 45 tane mal / hizmet sınıfı vardır. Bunların ilk 34’ü mal, diğerleri hizmet sınıfıdır. Markaların Sınıflandırılmasına İlişkin Nis Anlaşması Hükümlerine Göre düzenlenen Nis Sınıflandırmasına uygun olarak marka sınıflarının belirlenmesi gerekmektedir. Markanızı hangi sınıf dahilindeki mal / hizmetler üzerinde kullanacak iseniz o sınıflarda marka başvurusu yapmanız gerekmektedir. Aksi halde, markanızı korumak istediğiniz sınıfta koruyamadığınız gibi, 3.kişilerin aleyhinize hukuki ve/ veya cezai yaptırımlar uygulaması ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

MARKA BAŞVURU ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR? MARKA TESCİLİ İÇİN ÖDENECEK ÜCRETLER NEDİR?
Marka başvuru ücreti her sene değişen Türk Patent ve Marka Kurumu ücret tarifesinde yer alan ücretlere ve marka sınıf sayısına göre hesaplanır. Danışmanlık ücretimiz ve marka başvuru ücreti konusunda detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz. 
Marka tescil kararı verildikten sonra, kararın tebliğinden itibaren 2 ay içinde marka tescil harcı yatırılması gerekmekte olup bu harç da her sene değişen Türk Patent ve Marka Kurumu ücret tarifesinde yer almaktadır. Uygulamada, çoğu marka vekili tarafından marka sahipleri yanlış yönlendirilmekte ve marka başvuru ücretinden başka herhangi bir ücret ödemeyecekleri söylenmektedir. Hâlbuki marka başvurusu yapılırken, ilerleyen aşamada marka tescil harcının da yatırılması gerektiğinden bahsedilmesi gerekmekte olup bu konuda şeffaflığa önem vermekteyiz. 
Ayrıca önemle belirtmek gerekir ki, marka başvurusundan sonra marka yayınına itiraz gelmesi halinde yazılacak karşı görüşler ve kurum kararlarına itirazlar, ayrıca ücretlendirilmektedir.

MARKAMI BAŞKA ÜLKELERDE TESCİL ETTİREBİLİR MİYİM? 
Türkiye’de tescil edilmiş markalar yalnızca Türkiye’de korunur. Marka tescili ülkeseldir. Marka sahipleri, yurtdışına bayilik verme, ihracat yapma, fuarlara katılma gibi nedenlerle yurtdışına çıkardıkları markalarının korunması amacıyla markalarını ilgili ülke ve ülkelerde tescil ettirmeleri gerekmektedir. Uluslararası marka tescili ya koruma talep edilen ülke ofislerine tek tek başvurularak yapılabilir ya da Madrid sisteminin kullanılmasıyla tek bir başvuru ile birden çok ülkede marka koruması elde edilebilir. Koruma talep edilen ülkelerde tek tek başvuru yapılmasını tercih edecek iseniz, o ülkelerdeki marka patent vekili meslektaşlarımız ile işbirliğimiz sayesinde markanızı o ülkelerde tescil ettirmenizi sağlamaktayız. 
Fakat,Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil edilmiş veya marka başvurusu yapılmış bir markanız varsa ve Madrid Sistemine üye olan birden çok ülkede marka koruması talep etmeniz halinde, maliyet bakımından daha düşük olması, tek başvuru yapılması, dolayısıyla daha hızlı, efektif olması, başvurunun tek bir sistemden kontrolü, tek dilde yapılması, değişiklik ve yenileme işlemlerinin yine tek bir başvuru ile yapılabilmesi gibi avantajlar nedeniyle Madrid Sistemi yoluyla başvuru yapılması sizin için daha uygun olacaktır. 
Bir diğer seçenek ise, 1996 yılında yürürlüğe giren ve Avrupa Birliği ülkelerinin tamamı için geçerli olan Topluluk Marka Tescili (CTM)dir. Paris Sözleşmesi gereğince Topluluk Markasına başvuru yapabilir ve markanızı tek bir başvuru ile tüm Avrupa Birliği ülkelerinde koruyabilirsiniz. OAPİ (Afrika Fikri Haklar Organizasyonu) sisteminde de tek bir başvuru ile tek bir başvuru ile OAPI UNION üyesi 16 Afrika ülkesinde marka tescili sağlanmaktadır. Uluslararası marka tescili konusunda, mevzuata ve yabancı dile hakim uzman kadromuzla ve yurtdışındaki marka patent vekili meslektaşlarımızın işbirliği ile size en iyi hizmeti vermek için çalışmaktayız.


HİZMETLERİMİZ NELERDİR?

  1. Başvurulacak olan marka tescillerinin benzerliği hususunda genel çaplı araştırma yapmak başvurunun sorunsuz ilerlemesi için önemli bir aşamadır. Başvurular esnasında markanın daha önceden alınmış olması, başvurunun kısmen reddine ve ya tam reddine sebep olabileceğinden, zaman ve maliyet kaybına neden olmaktadır. OLGUN MARKA PATENT tarafından yapılan ön araştırma ve kapsamlı çalışma ile bu durumun büyük ölçüde önüne geçmek mümkündür. 
  2. Marka başvurusundan sonraki süreçleri özenle takip etmek önemlidir. Öyle ki, 6769 sayılı SMK’ya ve Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğe göre marka başvurusundan sonraki her işlem belirli bir süre içinde yapılması gerekmektedir. Sürelerin kaçırılması halinde marka başvurusunun iptaline kadar varan sonuçlar ile karşılaşılabilmektedir. OLGUN MARKA PATENT ekibi marka başvurusundan, tescil aşamasına kadar özenle marka başvuru sürecini takip etmekle birlikte devir, lisans, yenileme, 3.kişiler tarafından yapılan benzer marka başvurularının yayınına itiraz gibi aşamaları da özenle takip etmektedir.
  3. SMK kapsamında markanın korunması için markanın tescil edilmesi gerekmektedir. Marka tescilinden sonra, marka hakkının 3.kişiler tarafından tecavüzü ve ihlali ile karşılaşılması halinde mümkün olan en kısa sürede aksiyon alınması önemlidir. Bu süreçte, marka hukuku alanında uzman avukatlardan destek alınması, söz konusu tecavüz ve ihlallerin en doğru ve en kısa şekilde önlenmesi için önemlidir. 
  4. Marka koruması ülkeseldir. Markanızı Türkiye sınırları dışında başka ülkelerde korumak istiyorsanız, sizin için en az maliyetli ve en efektif şekilde uluslararası marka tescil aşamasını yürütürüz. 

OLGUN MARKA PATENT ÖDEME YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ